Kerepesi úti HO-114. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet

KEREPESI ÚTI HO-114. SZÁMÚ
LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET

1106 BUDAPEST, HATHÁZ UTCA 16.
+36 20 239 5900
Állandó megbízások

Ügyvezető elnök, Ügyvéd,
Könyvelő, Kezelés...
Alapdokumentumok

Alapszabály, Házirend,
Tűzvédelem, GDPR...
Elérhetőségek

Vállalkozók, Közérdekű,
Egyéb...
Alapdokumentumok
Állandó megbízások
Elérhetőség
Kerepesi úti HO-114 sz. Lakásfenntartó Szövetkezet
1106 Budapest, Hatház utca 16.
06 20 239 5900
Kerepesi úti HO-114 sz. Lakásfenntartó Szövetkezet

Kilépés
Tartalomhoz ugrás
Tisztelt leendő és jelenlegi Tulajdonostársak, Kedves leendő és jelenlegi szövetkezeti tagok!

Szeretnék Önöknek egy szűk tájékoztatást adni Szövetkezetünk működéséről, és a szövetkezeti tagságról. A Szövetkezet – a jogszabályok keretei között – a közgyűlés által elfogadott Alapszabály és Házirend, illetve az alábbi belső Szabályzatok szerint működik: A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban meghatározott pénzügyi-számviteli tartalmú szabályzatok, úgy, mint számviteli politika és számlarend, pénztárkezelési, leltározási és selejtezési szabályzatok. Tűzvédelmi szabályzat, mely az 1996. évi XXXI. tv. rendelkezései alapján került elkészítésre. Kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges adatkezelési szabályzat, mely az Lszt. 14/A§-a és egyéb jogszabályok alapján került elkészítésre. A személyes adatok kezeléséről szóló adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, mely a GDPR (Európai általános adatvédelmi rendelet) alapján került elkészítésre.

Szövetkezeti tagság: A tagok felvételéről a tagfelvételi kérelem beérkezését követő 30 napon belül határozok. Ez az idő elegendő arra, hogy a kérvényező megismerje az Alapszabályt, és döntést hozzon arról, kíván e azt betartva a Szövetkezet tagja lenni. A belépni szándékozó és a jelenlegi tagok az Alapszabályban foglaltakat és azzal egyidejúleg a belső szabályzatokat is elfogadja! Elfogadja a Tűzvédelmi Szabályzatot, és a lépcsőházban kizárólag díszítési célú növényt helyez el. Biztonsági rácsot csakis a saját bejárati ajtajára szereltet. Elfogadja a Lakásszövetkezeti Törvényt, az Alapszabályt és jogtalanul nem foglal el közös használatú területet.  Elfogadja a Házirendet és heti egy alkalommal elvégzi a takarítási feladatait, elfogadja a GDPR-t, tehát az összes belső szabályzatot, melyeket az elmúlt 45 év alatt azért csiszoltak a tagok és a vezetőség, hogy tisztább, rendezettebb, élhetőbb és legfőképp biztonságosabb környezetben tölthessük napjaikat. A szövetkezeti tagság megszűntetésének folyamatát ezen dokumentumban foglaltak be nem tartása esetén elindítani, és az egyéb tagi jogokat (pl: pincehasználat) megvonni kényszerülök, éppen ezért tisztelettel kérném Önöket azok betartására. Természetesen bármely belső szabályzattal való többségi egyet nem értés esetén, azt a Közgyűlés napirendi ponton újratárgyalja.

Lakáseladás esetén a pincehasználat leadása: Az elmúlt években sok esetben történt meg a szövetkezeti tagok által használt pincék eladása a lakás eladással együtt. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy A KÖZÖS HASZNÁLATÚ TERÜLETEK NEM ELADÓK! Átadási folyamat: Legkésőbb a lakás adásvételi szerződésében szereplő átadási dátum időpontjával egyidejűleg a használt pincei tárolót kiürítve kitakarítva át kell adni a mindenkori szövetkezeti elnök részére. Indoklás: Azon túl, hogy a 2017. évi rendes Közgyűlés 6/2017 számú határozatával a jelenlegi Helyiség Használati Szabályozást elfogadta... amikor egy szövetkezeti tag aláírja a lakása eladásának a szerződését, megszűnik a tagsága. Az új tulajdonosnak pedig még nincs tagsága, márpedig egy szövetkezeti házban a nem lakás céljaira szolgáló helyiségek a szövetkezet közös tulajdonát képezik, mely használatára a szövetkezeti tagok jogosultak.

Az említett dokumentumokat az Alapdokumentumok között találják.
Utolsó frissítés 2021.08.12 - Közgyűlés, Pénzügyek, Leltár, szerződések...
HÍREK, AKTUALITÁSOK

NAGY ÖRÖMMEL TÁJÉKOZTATOM ÖNÖKET, HOGY EGYETLEN NAGYTARTOZÓNK LAKÁSÁN AZ ÁRVERÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS MEGTÖRTÉNT.
A BEFOLYT ÖSSZEG 1.401.384 Ft.
2021.08.12. - Éves rendes Közgyűlés 2021.09.07 18:00

Kiosztásra került a 2021. évi rendes Közgyűlés anyaga...  tovább olvasom
2021.06.09. - Közgyűlés (Ügyvezetői szerv hatáskörében)

Elkészült, és elfogadásra került a 2020. évi pénzügyi elszámolás, továbbá a beszámolók és a mérleg. ... tovább olvasom
2021.03.24. - Elszámolás

Elkészült a 2020. évi pénzügyi elszámolás tervezete, továbbá a beszámoló. Kérném Önöket, amennyiben bármi kérdés merülne fel ezekkel kapcsolatosan, e-mailben tegyék azt fel nekem... tovább olvasom
2020.12.21. - Karácsony

Köszönöm Önöknek az egész éves együttműködésüket, segítségüket, támogatásukat. A vállalkozók és a magam nevében köszönöm azt a rengeteg türelmet, amit az év folyamán tanúsítottak... tovább olvasom
2020.09.06. - Beosztás 09. hó

A 2020. év szeptember hónap módosított takarítási és kertészeti munka beosztását, zölddel jelezve a megvalósulást, itt megtalálják... tovább olvasom
2020.08.16. - közgyűlési Határozatok

A 2020.07.28.-i Közgyűlés Határozatait 2020.08.11.-én kiosztottam, továbbá a mai nappal a weboldalra is feltöltésre került....
2020.07.28. - Közgyűlés

A Kerepesi úti Ho-114. számú Lakásfenntartó Szövetkezet ügyvezető elnöke ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉST hív össze 2020.07.28.-ra... tovább olvasom
2020.03.19. - Veszélyhelyzet

A Magyar Kormány 2020. március 11-én rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendeléséről döntött, a COVID-19 vírus járvány miatt... tovább olvasom
2020.03.19. - Alapvezeték csere

A hideg-, meleg-, cirkulációs alap gerincvezeték csere befejeződött. Az átadás-átvétel 2020.03.10.-én megtörtént... tovább olvasom
IDŐVONAL
Az idővonalon a nagyobb munkák, illetve történések vannak megosztva Önökkel. A kisebb munkálatok, pl.: izzócsere, zárcsere, takarítás, kisebb ázások.. főképp a Facebook idővonalán illetve a saját munkanaplómban vannak vezetve.
Segítse munkámat! Írja meg nekem, mit látna szívesen ebben a webes tartalomban!
Kerepesi úti HO-114 számú Lakásfenntartó Szövetkezet
1106 Budapest, Hatház utca 16.
info@kerepesiho114.hu
06 20 239 5900
Segítse munkámat! Írja meg nekem, mit látna szívesen ebben a webes tartalomban!
Írja meg nekem, mit látna szívesen ebben a webes tartalomban!
Kerepesi úti HO-114 sz. Lakásfenntartó Szövetkezet
1106 Budapest, Hatház utca 16.
Vissza a tartalomhoz